นิทานต้นข้าวถึงมือเด็กๆ

Last updated: 2017-02-27  |  4983 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นิทานต้นข้าวถึงมือเด็กๆ

นิทานต้นข้าวถึงมือเด็กๆ
 
     ตามที่มูลนิธิเด็กมีโครงการรณรงค์ให้ผู้บริจาคร่วมกันสั่งซื้อสมุดบันทึกนิทานของมูลนิธิเด็ก เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เด็กๆ ด้อยโอกาสทั่วประเทศเป็นประจำทุกที

     ในปี ๒๕๕๗
มีผู้บริจาคสั่งซื้อสมุดบันทึกนิทาน "ขวัญข้าว ขวัญเรา" จำนวน ๑๕,๗๕๐ เล่ม ขณะนี้ทางมูลนิธิเด็กได้ส่งมอบให้เด็กๆ ผ่านหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการบริจาคดังนี้
 
 
กลุ่มบริจาค  จำนวน (เล่ม)

๑.เด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ ๓ กลุ่ม                    

๑.๑ ผู้ป่วยเด็กในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
และโรงพยาบาลต่างจังหวัด
จำนวน ๒,๐๕๐ เล่ม

๑.๒ เด็กยากจนในชนบท และเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน
จำนวน ๖,๘๐๐ เล่ม

๑.๓ กลุ่มอาสาสมัคร และโรงเรียนที่ทำกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านสำหรับเด็ก
จำนวน ๒,๒๒๐ เล่ม
 
๑๑,๐๗๐

๒.เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
 
๒,๗๐๐

๓.ถวายเป็นธรรมทานแด่สามเณรยากจน พุทธสาวิกา
และยุวพุทธ

 
๑,๙๘๐

รวมทั้งหมด
 
๑๕,๗๕๐

 

Powered by MakeWebEasy.com