ศิลปะเด็ก : นักวาดภาพประกอบรุ่นเยาว์

Last updated: 2017-02-27  |  3829 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศิลปะเด็ก : นักวาดภาพประกอบรุ่นเยาว์

ศิลปะเด็ก : ค่ายนักวาดภาพประกอบรุ่นเยาว์  "กล้า กว้าง เก่ง" 
สมุดบันทึกนิทานมูลนิธิเด็ก ประจำปี 2560
 
สมุดบันทึกนิทานมูลนิธิเด็กประจำปี 2560 นำเสนอนิทานประจำเล่ม เรื่อง "โลกหนังสือของเลาขวัญ" เล่าเรื่องของเด็กชายชื่อ "เลาขวัญ" ผู้รักการอ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก โดยมีครอบครัวและโรงเรียนให้การสนับสนุน ทำให้เลาขวัญเป็นเด็กช่างสังเกต ชอบตั้งคำถาม และชอบค้นหาคำตอบด้วยตนเองเสมอ 
 
 
นิทานเรื่องนี้มีความพิเศษมาก เพราะได้รับเกียรติจากกวีซีไรท์และศิลปินแห่งชาติ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นผู้แต่งนิทาน ในรูปแบบกาพย์ยานี ๑๑ ที่ทั้งไพเราะสนุกสนาน และสร้างสรรค์จินตนาการ อย่างเช่นตัวอย่างบางตอน

o นี่นิทานแสนสนุก     ไก่กุ๊กกุ๊กกะกิ้งกือ
แน่ะ ป.ปลาตาปรือ       แน่ะฮ.นกฮูกตาโต
o กระต่ายแข่งแพ้เต่า   นี่เจ้าฬาหน้าโง่
ทศกัณฑ์นางมณโฑ     ไอ้โปเกมอนมดแดง  ฯ

o ฎ.ชฎาดูน่ารัก           ย.ยักษาแสยะแสยง
ล.ลิงลมระเริงแรง         ผ.ผึ้งแผงทำรังรวง
o ที่ทะเลมีปูปลา          ที่บนฟ้ามีดาวดวง
ในป่ามีเขาหลวง           มีเขาวัวมีเขาควาย ฯ
 
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
กวีซีไรท์ ประจำปี ๒๕๓๗
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลปื ประจำปี ๒๕๓๖ 
 
   
ส่วนภาพประกอบทั้งหมดในสมุดบันทึกนิทานเล่มนี้ เป็นฝีมือของนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๙ คน อายุระหว่าง ๑๒-๑๕ ปี

มูลนิธิเด็กได้จัด "ค่ายนักวาดภาพประกอบรุ่นเยาว์" ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เด็กๆ ที่รักงานศิลปะ ได้พัฒนาทักษะความสามารถและได้แสดงผลงานศิลปะ โดยมูลนิธิเด็กได้เชิญ
คุณเด่นชัย ธรรมฐิติพงศ์ นักวาดการ์ตูนมาเป็นวิทยากรและดูแลการวาดภาพ
 
โครงการดังกล่าวนี้ ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญ เพื่อพัฒนาเด็กๆ ให้ "กล้า กว้าง เก่ง" 
 
          
     
 
     
 
 
 
     
 
รายชื่อนักวาดภาพประกอบรุ่นเยาว์ ทั้ง ๙ คน
๑.ด.ช.ภูเบศ นัตเนตร
๒.ด.ช.วรพิบูลย์ ปลอดภัย
๓.ด.ช.ชัยชนะ ทองหวัน
๔.ด.ช.สมชาย ศิวะโชคชัย
๕.ด.ญ.กระมล โคลงพิมาย
๖.ด.ช.พีรพัท แจ้งมณี
๗.ด.ช.โจ ชะลออนันต์
๘.ด.ช.ธนา กลิ่นคล้าย
๙.ด.ช.นทีธร แจ้งพร
 
   
 
  
จากศิลปะเด็ก...สู่ สมุดบันทึกนิทานมูลนิธิเด็ก ประจำปี ๒๕๖๐
 

 

มูลนิธิเด็กขอเชิญชวนผู้รักงานศิลปะทุกท่าน ร่วมสนับสนุนสมุดบันทึกนิทานมูลนิธิเด็ก ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อมอบให้คนที่ท่านรักและคิดถึงในโอกาสพิเศษ วันขึ้นปีใหม่ หรือ สนับสนุนเพื่อบริจาคมอบให้เด็กด้อยโอกาสและเด็กยากจนในชนบท 

สนับสนุน เล่มละ ๖๐ บาท
หรือ สนับสนุนเพื่อบริจาค เล่มละ ๕๐ บาท


รายได้ทั้งหมดสมทบทุนมูลนิธิเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ
  
สนับสนุนได้ที่ www.shareforchild.com
โทรศัพท์ : 02 881 1734 ต่อ 14
มูลนิธิเด็ก

 

Powered by MakeWebEasy.com