ศิลปะเด็ก : นักวาดภาพประกอบรุ่นเยาว์

Last updated: 2017-02-27  |  2312 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศิลปะเด็ก : นักวาดภาพประกอบรุ่นเยาว์

ป๊อกปลี่ยนสี : ชีวิตจริงที่หมู่บ้านเด็ก
 
                                     


นิทานเรื่อง “ป๊อกเปลี่ยนสี” คุณศศิวิมล นทธี สุระเดชชะมงคล หรือ นามปากกา นทธี ศศิวิมล นักเขียนเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลมากมาย
เธอได้แรงบันดาลใจในการแต่งนิทานเรื่องนี้ จากการได้ฟังชีวิตของเด็กๆ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี

ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เด็กๆ พบเจอปัญหาชีวิตที่คล้ายกัน บ้างกำพร้าถูกทอดทิ้ง บ้างประสบปัญหาครอบครัว บ้างได้รับความรุนแรง
ทางร่างกายและจิตใจ ฉากชีวิตเหล่านี้ส่งผลให้อารมณ์ของเด็กๆ ขุ่นมัว แต่เมื่อได้มาอยู่หมู่บ้านเด็ก เด็กๆ ได้พบกับครอบครัวใหม่
พบผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมรับฟังความรู้สึกด้วยความรักและความเข้าใจ มีสิทธิและเสรีภาพในการดำเนินชีวิต และซึมซับความงามจากธรรมชาติ
ทั้งต้นไม้ สายน้ำ และภูเขา จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

เมื่อนิทานเป็นเรื่องของเด็กหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็กจึงได้เชิญชวนเด็กหมู่บ้านเด็กที่มีความสามารถทางศิลปะ จำนวน ๕ คน มาร่วมกันทำภาพประกอบนิทาน คือ
๑.ภูเบศ  นัตเนตร์                ๔.ศรัณย์  ชูเมือง
๒.นทีธร แจ้งพร                  ๕.ตรีเนตร  เสนานิมิตร
๓.ทรงวุฒิ  จ่ายพัฒน์

โดยมี คุณเด่นชัย ธรรมฐิติพงศ์ ศิลปินและนักวาดการ์ตูน นำทีมและรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการภาพ
มูลนิธิเด็กมีความภูมิใจนำเสนองานของเด็กๆ ทั้ง ๕ คน และขอขอบคุณคุณเด่นชัย ธรรมฐิติพงศ์ และคุณศศิวิมล นทธี สุระเดชชะมงคล มา ณ โอกาสนี้

  


                  


   

   

                                                                             

  • สนับสนุนสมุดบันทึกนิทานเป็นของขวัญให้ตนเองหรือลูกหลาน เล่มละ ๖๐ บาท (สั่งซื้อต่ำกว่า ๕๐๐ บาท กรุณาช่วยค่าจัดส่งพัสดุ ๓๐ บาท)
  • ร่วมบริจาคสมุดบันทึกนิทาน เพื่อมอบเป็นสมบัติล้ำค่าให้แก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร เล่มละ ๕๐ บาท
  • สมุดบันทึกเล่มเล็กนี้จะเดินทางไกลไปทุกแห่งหนที่มีเด็กๆ รออยู่ มูลนิธิเด็กขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Powered by MakeWebEasy.com